PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Sử dụng bảng nguyên hàm
  • Tính chất
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 1. Nguyên hàm (P1)

Độ dài: 65 phút - Số lượt học 8.492

Trong bài thầy cung cấp các kiến thức cơ bản về nguyên hàm, các tính chất và cách sử dụng bảng nguyên hàm, tính chất nguyên hàm để làm các bài tập

Chưa có thông báo nào