PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • PP đổi biến số
  • Dạng 1
  • Dạng 2
  • Dạng 3
  • Dạng 4
  • Dạng 5
  • Dạng 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 3. 10 cách đổi biến số tích phân (P1)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 5.494

Trong bài thầy dạy các em sử dụng phương pháp đổi biến số để tính tích phân. Các bài toán được chia thành 10 dạng để các em dễ dàng áp dụng phương pháp vào giải quyết bài toán.

Lưu ý: Bài tập được dùng chung cho hai phần

Chưa có thông báo nào