PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
 • Các công thức cần nhớ
  • Lí thuyết 1
  • Lí thuyết 2
  • Lí thuyết 3
 • Tích có hướng 2 vecto
  • Lí thuyết
  • Tính chất
  • Ứng dụng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6. HÌNH GIẢI TÍCH OXYZ

Bài 1. Tích có hướng của 2 vec-tơ

Độ dài: 69 phút - Số lượt học 4.128

Chưa có thông báo nào