PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Công thức tính
  • Thể tích một số khối hình
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2, 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 7. Ứng dụng của tích phân tính thể tích vật thể và bài toán thực tế (P1)

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 2.086

Chưa có thông báo nào