PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Phương trình mặt phẳng
  • Phương trình mặt phẳng đoạn chắn
  • Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 MP
  • Chú ý
  • Các ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6. HÌNH GIẢI TÍCH OXYZ

Bài 2. Phương trình mặt phẳng

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 3.997

Chưa có thông báo nào