PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Đưa về cùng cơ số
  • Ví dụ 1,2
  • Ví dụ 3,4
  • Logarit hóa
  • Ví dụ 1,2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. MŨ – LOGARIT

Bài 2. Tổng hợp các phương pháp giải phương trình, bất phương trình mũ (P1)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 4.841

Trong bài thầy dạy hai phương pháp để giải phương trình mũ, bất phương trình mũ là: Phương pháp đưa về cùng cơ số và phương pháp logarit hóa

Chưa có thông báo nào