PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1,2
  • Ví dụ 3,4
  • Ví dụ 5,6
  • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 13. Thể tích lăng trụ

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 1.726

Trong bài thầy cung cấp cho các em kiến thức về lăng trụ, công thức tính thể tích lăng trụ và 7 ví dụ về tính thể tích của các loại khối lăng trụ thường gặp để các em có thể nắm vững lí thuyết và áp dụng làm bài tập tương tự

Chưa có thông báo nào