PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Hệ số góc của đường thẳng
  • Tiếp tuyên tại một điểm
  • VD1, P1 - P4
  • VD1, P5 - P7
  • VD 2, 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 10. Gỡ rối tiếp tuyến TẠI 1 điểm và tiếp tuyến QUA 1 điểm (P1)

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 2.854

Trong bài thầy nhắc lại cho các em các kiến thức về hệ số góc của đường thẳng, cách viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số, cùng với đó là các ví dụ áp dụng kiến thức, giúp các em vận dụng để làm được các bài tập tương tự

Chưa có thông báo nào