PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1,2
  • Ví dụ 3,4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 1. Cách dành trọn điểm các dạng toán về đơn điệu của hàm số (P2)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 14.348

Trong bài thày dạy các em cách xác định tham số để hàm số chứa tham số đơn điệu trên tập xác định hoặc điwn điệu trên một miền

Chưa có thông báo nào