PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Phép dời hình
  • Phép tịnh tiến
  • Phép quay
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 11. PHÉP BIẾN HÌNH (THAM KHẢO)

Bài 1. Các dạng toán định lượng về phép dời hình

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 295

Chưa có thông báo nào