PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết: Chóp - Chóp
  • Ví dụ 1,2
  • Ví dụ 3
  • Lí thuyết: Chóp - Lăng trụ
  • Ví dụ 1,2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 14. Những hệ thức vàng giải quyết vạn bài tỷ số thể tích (P1)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 1.730

Trong bài thầy cung cấp cho các em kiến thức để giải quyết tỉ số thể tích giữa:

+ Chóp - chóp
+ Chóp - lăng trụ

Chưa có thông báo nào