PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Nhầm tưởng
  • Một số lưu ý
  • Các cách giải BT về TC
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 13. Một số sai lầm thường gặp (P1)

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 1.222

Chưa có thông báo nào