PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 7. Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số (P1)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 5.501

Trong bài thầy dạy các em về dạng đồ thị của hàm bậc ba, cách chỉ ra các đặc tính, so sánh hệ số của hàm bậc ba thông qua đồ thị hàm số. Các em chú ý lắng nghe và ghi chép

Lưu ý: Khi xác định dấu hệ số c, TH c=0 đồ thị vẫn có thể có 2 cực trị em nhé, thầy nhầm chút chỗ này

Chưa có thông báo nào