PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • ý nghĩa cơ học của đạo hàm
  • Một số dạng toán, vd1
  • Ví dụ 2, 3
  • Ví dụ 4, 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 8. Một số bài toán chuyển động sử dụng tích phân

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.140

Chưa có thông báo nào