PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết 1,2
  • Lí thuyết 3
  • VD 1
  • VD 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 5. Dịch cân kinh giải quyết góc giữa hai đường thẳng

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 2.469

Trong Ví dụ 1 thầy ghi nhầm là BC//AB, các e sửa lại thành CD//AB nhé

Chưa có thông báo nào