PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • A. Giới hạn
  • Dạng 1
  • Ví dụ minh họa
  • Dạng 2
  • B. Đạo hàm
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 1.   Kiến thức nền tảng cốt lõi chế ngự điểm yếu môn giải tích từ lớp 11 lên 12.

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 18.636

Bài giảng ôn tập lại 1 số kiến thức cơ bản của giải tích 11

Chú ý: Bài giảng không có học liệu đi kèm

Chưa có thông báo nào