PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • A. Giới hạn
  • Dạng 1
  • Ví dụ minh họa
  • Dạng 2
  • B. Đạo hàm
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. Hàm số

Bài 1.   Kiến thức nền tảng cốt lõi chế ngự điểm yếu môn giải tích từ lớp 11 lên 12.

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 10.044

Bài giảng ôn tập lại 1 số kiến thức cơ bản của giải tích 11

Chú ý: Bài giảng không có học liệu đi kèm

Chưa có thông báo nào