PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • A. Giới hạn
  • Dạng 1
  • Ví dụ minh họa
  • Dạng 2
  • B. Đạo hàm
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 1.   Kiến thức nền tảng cốt lõi chế ngự điểm yếu môn giải tích từ lớp 11 lên 12.

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 17.890

Bài giảng ôn tập lại 1 số kiến thức cơ bản của giải tích 11

Chú ý: Bài giảng không có học liệu đi kèm

Chưa có thông báo nào