PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu
 • Giải xuôi
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Giải ngược
 • Gán giá trị
 • Đặc biệt hóa
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 13.  Sự đa dạng của các con đường đi tìm câu trả lời cho một bài toán trắc nghiệm.

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 2.450

Bài giảng không có học liệu đi kèm

Chưa có thông báo nào