PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết 1
  • Lý thuyết 2
  • Lý thuyết 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN-KHỐI ĐA DIỆN.

Bài 1. Đánh tan nỗi sợ hãi “Hình học không gian thông qua các kiến thức nền tảng”

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 8.793

Bài giảng Không có học liệu đi kèm

Chưa có thông báo nào