PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Tổng đưa về tích
  • Tích đưa về tổng
  • Phương trình chứa sin x hoặc cos x
  • Phương trình chứa góc nhân đôi
  • Góc đặc biệt
  • PT chứa ẩn ở mẫu
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 8. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (THAM KHẢO)

Bài 3. Kỹ thuật biến “ Phương trình lượng giác phức tạp về phương trình cơ bản”.

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.456

Chưa có thông báo nào