PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Tổng đưa về tích
  • Tích đưa về tổng
  • Phương trình chứa sin x hoặc cos x
  • Phương trình chứa góc nhân đôi
  • Góc đặc biệt
  • PT chứa ẩn ở mẫu
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 8. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (THAM KHẢO)

Bài 3. Kỹ thuật biến “ Phương trình lượng giác phức tạp về phương trình cơ bản”.

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.485

Chưa có thông báo nào