PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
 • B. Phương trình logarit
 • I. Phương trình chưa phép toán cộng trừ hàm logarit
  • Dạng 1
  • Dạng 2 - 3 - 4
 • II. Các phương pháp khác
  • Đặt ẩn phụ
  • Đạo hàm
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 03. MŨ – LOGARIT

Bài 2. Kết hợp tư duy và casio trong bài toán “Phương trình, bất phương trình mũ, logarit” (Phần 3)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 5.151

Chưa có thông báo nào