PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1 ý 1 và 2
  • Ví dụ 1 ý 3
  • Ví dụ 1 ý 4 và 5
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 06. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ.

Bài 1. Tổng quan về tọa độ điểm – vectơ (Phần 2)

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 7.077

Chưa có thông báo nào