PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • PP2: Đổi biến số
    • Dấu hiệu 6
    • Dấu hiệu 7
    • Ví dụ
  • II.Dấu hiệu đổi biến khác
  • Phương pháp 3: Tích phân từng phần
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 4. Tính Tích phân bằng kỹ thuật đổi biến số- Tích phân từng phần (Phần 2)

Độ dài: 71 phút - Số lượt học 8.203

Chưa có thông báo nào