PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Các nút cơ bản - P1
  • Các nút cơ bản - P2
  • I. Hàm số đơn điệu
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 10. Khai thác quyền năng của máy tính Casio (Phần 1)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 4.002

Chưa có thông báo nào