PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết hàm số mũ
  • Ví dụ minh họa
  • Lý thuyết logarit
  • Ví dụ minh họa
  • Ví dụ minh họa
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 03. MŨ – LOGARIT

Bài 1. Sơ đồ tư duy kết nối “Hàm số mũ, lũy thừa, logarit” và các dạng toán liên quan (Phần 1)

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 13.300

Chưa có thông báo nào