PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Bất phương trình Logarit
    • Lý thuyết
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
    • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 03. MŨ – LOGARIT

Bài 2. Kết hợp tư duy và casio trong bài toán “Phương trình, bất phương trình mũ, logarit” (Phần 5)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 3.161

Chưa có thông báo nào