PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Nhóm 2
  • Nhóm 3 và 4
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 05. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 1. Khái niệm, phương pháp tính Nguyên hàm bằng cách rút gọn đưa về công thức cơ bản (Phần 2)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 7.543

Chưa có thông báo nào