PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Nhóm 2
  • Nhóm 3 và 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 1. Khái niệm, phương pháp tính Nguyên hàm bằng cách rút gọn đưa về công thức cơ bản (Phần 2)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 11.158

Lưu ý: Trong VD1 (clip 02) khi tính \[{I_4}\] thầy bị nhầm hệ số \[\frac{1}{4}\]. Các em sửa lại đúng cho thầy nhé \[\int {{{\cos }^4}xdx} = \int {{{\left( {\frac{{1 + \cos 2x}}{2}} \right)}^2}dx} \]

Chưa có thông báo nào