PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1 và Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Dạng 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 12. Tổng hợp BT hay về MAX Min - Cực trị (Phần 1)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 3.151

Chưa có thông báo nào