PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1 và Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Dạng 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 12. Tổng hợp BT hay về MAX Min - Cực trị (Phần 1)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 3.331

Chưa có thông báo nào