PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Kiểu 1 Dùng hình học
  • Bài toán 3
  • Bài toán 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 06. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ.

Bài 6. Trọn bộ các bài toán mang tính vận dụng cao (Phần 2)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 2.649

Chưa có thông báo nào