PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
  • Ví dụ 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

BÀI 5: Các bài toán hay, lạ về nguyên hàm, tích phân

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 3.538

Chưa có thông báo nào