PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán 1
  • Bài toán 2
  • Bài toán 3
  • Bài toán 4
  • Bài toán 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN-KHỐI ĐA DIỆN.

Bài 6: Các bài Toán tổng hợp về hình học không gian- khối đa diện

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 1.880

Chưa có thông báo nào