PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết về góc
  • Ví dụ 1
  • Góc giữa hai mặt phẳng
  • Ví dụ 2 + 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN-KHỐI ĐA DIỆN.

Bài 2. Hai nét vẽ chủ đạo giải quyết “ Bài toán về góc”.

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 11.944

Chưa có thông báo nào