PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết:
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 14. Bài toán hàm hợp qua các bài toán hay và khó

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 5.004

Bài giảng giúp các em xử lý các dạng bài liên quan đến hàm hợp thông qua các Ví dụ minh họa cụ thể.

Chưa có thông báo nào