PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Cực trị hàm bậc 3. Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
  • Lý thuyết bổ sung. Ví dụ 7
  • Ví dụ 8
  • Cực trị hàm trùng phương
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Cực trị các hàm bất kỳ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 3. Kỹ thuật làm chủ các câu hỏi về “Cực trị của hàm số” (Phần 3)

Độ dài: 84 phút - Số lượt học 12.937

Bài giảng hướng dẫn các em làm các dạng bài tập liên quan đến cực trị hàm số, bài toán chứa tham số,...

Chưa có thông báo nào