PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Cực trị hàm bậc 3. Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
  • Lý thuyết bổ sung. Ví dụ 7
  • Ví dụ 8
  • Cực trị hàm trùng phương
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Cực trị các hàm bất kỳ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 3. Kỹ thuật làm chủ các câu hỏi về “Cực trị của hàm số” (Phần 3)

Độ dài: 84 phút - Số lượt học 12.588

Bài giảng hướng dẫn các em làm các dạng bài tập liên quan đến cực trị hàm số, bài toán chứa tham số,...

Chưa có thông báo nào