PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • C. Bất phương trình
    • 1. Giải BPT dạng đa thức, phân thức hữu tỉ
    • 2. Giải BPT vô tỉ
    • Nhóm ví dụ 1
    • Nhóm ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 03. MŨ – LOGARIT

Bài 2. Kết hợp tư duy và casio trong bài toán “Phương trình, bất phương trình mũ, logarit” (Phần 4)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 4.634

Lưu ý: Trong VD2 (lip 02), thầy bị nhầm dấu 02. Các em sửa hết thành dấu + nhé

Chưa có thông báo nào