PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • C. Bất phương trình
    • 1. Giải BPT dạng đa thức, phân thức hữu tỉ
    • 2. Giải BPT vô tỉ
    • Nhóm ví dụ 1
    • Nhóm ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 03. MŨ – LOGARIT

Bài 2. Kết hợp tư duy và casio trong bài toán “Phương trình, bất phương trình mũ, logarit” (Phần 4)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 4.516

Lưu ý: Trong VD2 (lip 02), thầy bị nhầm dấu 02. Các em sửa hết thành dấu + nhé

Chưa có thông báo nào