PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
 • Thể tích vật thể tròn xoay
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1 - 2 - 3
  • Ví dụ 4 (Tham khảo)
  • Ví dụ 5 ( Tham khảo)
 • Bài toán vận tốc, bài toán khác
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 6. Vẻ đẹp của bài toán “Ứng dụng của tích phân” (Phần 2)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 5.899

Lưu ý: Trong bài, phần tính thể tích vật tròn xoay xoay quanh trục Oy và thể tích vật thể giới hạn bởi 2 đường cong là phần tinh giản, các em xem để tham khảo nhé

Chưa có thông báo nào