PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Xác định giao điểm
  • Xác định giao tuyến
  • Xác định thiết diện
  • Bài toán tính toán
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 12. PHÉP BIẾN HÌNH - QUAN HỆ SONG SONG VÀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC (THAM KHẢO)

Bài 2. Làm chủ “Dạng toán xác định giao điểm, giao tuyến, thiết diện, dạng toán tính toán”.

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 926

Chưa có thông báo nào