PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Xác định giao điểm
  • Xác định giao tuyến
  • Xác định thiết diện
  • Bài toán tính toán
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 12. PHÉP BIẾN HÌNH - QUAN HỆ SONG SONG VÀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC

Bài 2. Làm chủ “Dạng toán xác định giao điểm, giao tuyến, thiết diện, dạng toán tính toán”.

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 703

Chưa có thông báo nào