PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết cần nhớ
  • A. Dạng 1: Tìm TXĐ
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
    • Ví dụ 3
  • B. Dạng 2: Tính chẵn lẻ của hàm số
  • C. Dạng 3: Chu kỳ
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 8. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (THAM KHẢO)

Bài 1. Các dạng toán trọng tâm của “Hàm số lượng giác”.

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 2.747

Chưa có thông báo nào