PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • I. Khái niệm tích phân
  • II. Tính chất của tích phân
  • II. Các phương pháp tính tích phân
    • Ví dụ 1 - 4
    • Ví dụ 5 - 9
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 3. Khái niệm, phương pháp tính Tích phân bằng cách rút gọn đưa về công thức cơ bản

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 8.374

Chưa có thông báo nào