PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết nhi thức Niuton
  • Chú ý - Vi dụ
  • Tìm hệ số trong khai triển Niuton
  • Ví dụ 1 - 2
  • Ví dụ 1 - 2: Casio
  • Ví dụ 3
Bài 5. Siêu kỹ thuật siêu nhanh giải nhị thức Newton (Phần 1) sẽ được mở vào ngày 09/09/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 9. TỔ HỢP- XÁC SUẤT

Bài 5. Siêu kỹ thuật siêu nhanh giải nhị thức Newton (Phần 1)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 2.047

Chưa có thông báo nào