PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
 • I. Khái niệm khối đa diện
  • Khái niệm
  • Ví dụ
 • II. Phép biến hình
  • 1. Phép tịnh tiến
  • 2. Phép đối xứng qua mặt phẳng (P)
  • 3. Phép đối xứng tâm O
  • 4. Phép đối xứng qua đường thẳng d
 • III. Phân chia đa diện
 • IV. Đa diện lồi - đa diện đều
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN-KHỐI ĐA DIỆN.

Bài 5. Khối đa diện

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 3.751

Chưa có thông báo nào