PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Xét tính đơn điệu
    • Lí thuyết
    • Ví dụ
  • Tìm Tập xác định + Ví dụ
  • Xét tính chẵn lẻ + Ví dụ
  • Tìm chu kỳ + Ví dụ
  • Tìm Max, Min +Ví dụ
  • Giải phương trình + Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 8. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (THAM KHẢO)

Bài 5. Kỹ thuật vận dụng máy tính Casio vào các bài toán về lượng giác.

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.039

Chưa có thông báo nào