PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Nguyên hàm hàm hữu tỉ: Lý thuyết 1
  • Lý thuyết 2
  • Lý thuyết 3
  • Lý thuyết 4
  • Tổng quát
  • Lý thuyết
  • Phương pháp đổi biến số
  • Ví dụ minh họa
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 2. Tính Nguyên hàm bằng kỹ thuật đổi biến số-Nguyên hàm từng phần (Phần 1)

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 12.869

Chưa có thông báo nào