PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Nguyên hàm hàm hữu tỉ: Lý thuyết 1
  • Lý thuyết 2
  • Lý thuyết 3
  • Lý thuyết 4
  • Tổng quát
  • Lý thuyết
  • Phương pháp đổi biến số
  • Ví dụ minh họa
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 05. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 2. Tính Nguyên hàm bằng kỹ thuật đổi biến số-Nguyên hàm từng phần (Phần 1)

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 12.536

Chưa có thông báo nào