PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Công thức cần nhớ
  • Dạng 1
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
  • Dạng 2
  • Dạng 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 9. TỔ HỢP- XÁC SUẤT

Bài 4. Phương trình, bất phương trình, hệ phương trình về giải tích tổ hợp.

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.338

Chưa có thông báo nào