PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • C-Phương trình mặt cầu
  • Ví dụ 1 - 3
  • Ví dụ 4 - 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 06. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ.

Bài 3.Tư duy giải bài toán viết phương trình “Đường thẳng - Mặt phẳng - Mặt cầu” (Phần 3)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 7.057

Chưa có thông báo nào