PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Chú ý
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 6. Vẻ đẹp của bài toán “Ứng dụng của tích phân” (Phần 1)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 6.996

Chưa có thông báo nào