PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
 • Lý thuyết chung
 • A. Khoảng cách
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1 - 3
  • Ví dụ 4 - 5
 • B. Góc
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1 - 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 06. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ.

Bài 4. Ứng dụng casio trong các bài toán tọa độ về “Góc và khoảng cách”.

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 4.026

Chưa có thông báo nào