PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 2: Đồ thị hàm trị tuyệt đối
  • Lí thuyết
  • Ví dụ
  • Chú ý
  • Ví dụ 1 - 2
 • Dạng 3: Bài toán khác liên quan đến đồ thị
 • Dạng 4: Điểm đặc biệt
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 9. Phương pháp 15s giải quyết bài toán “ Nhận diện đồ thị và các điểm đặc biệt” (Phần 2)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 4.918

Chưa có thông báo nào