PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 2: Đồ thị hàm trị tuyệt đối
  • Lí thuyết
  • Ví dụ
  • Chú ý
  • Ví dụ 1 - 2
 • Dạng 3: Bài toán khác liên quan đến đồ thị
 • Dạng 4: Điểm đặc biệt
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 9. Phương pháp 15s giải quyết bài toán “ Nhận diện đồ thị và các điểm đặc biệt” (Phần 2)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 5.087

Chưa có thông báo nào