PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Dang 1, vd1, vd2, vd3:
  • Dạng 2
  • Ví dụ 1-2
  • Dạng 3, vd1, vd2
  • Dạng 4:
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 4. Đọc thông tin về tính đơn điệu và cực trị từ đồ thị của hàm số

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 5.243

Chưa có thông báo nào