PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1
  • Dạng 2
  • Dạng 3
  • Dạng 4
  • Dạng 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 05. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 7. Sử dụng hiệu quả casio trong bài toán tích phân

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 4.121

Chưa có thông báo nào