PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1
  • Dạng 2
  • Dạng 3
  • Dạng 4
  • Dạng 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 7. Sử dụng hiệu quả casio trong bài toán tích phân

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 4.218

Chưa có thông báo nào