PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài toán
    • Trường hợp 1
    • Trường hợp 2
    • Trường hợp 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 07. SỐ PHỨC

Bài 4: Kỹ thuật xử lý hay về modun max-min của số phức và các bài toán khác

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 2.624

Lưu ý: BG không cung cấp BTTL

Chưa có thông báo nào